Početna      Pretraga      Dodaj organizaciju      O nama      Kontakt  

Početna Humanitarni rad Udruženje studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Udruženje studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Udruženje studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
Oblasti ponude neformalnog obrazovanja:
Sport | Volonterski rad | Humanitarni rad | Ljudska prava, ženska ljudska prava i demokratija
Općina: Centar Sarajevo
Adresa: Obala Kulina bana 7/I
Kontaktna osoba: Amila Briga
Email kontaktne osobe: amila@usp.ba
Telefon: 033206350
Fax: 033206350
Web adresa: www.usp.ba
Kontaktna društvena mreža: www.facebook.com/udruzenje.studenata.prava
Misija:

1. zaštita i zastupanje obrazovnih, društvenih, kulturnih i drugih prava i interesa studenata;
2. zaštita standarda i socijalnog statusa studenata;
3. utjecanje na kvalitetu studija te na puno poštivanje studentskih prava i sloboda;
4. Utjecati i poboljšati primjenu bolonjskog procesa na pravnom fakultetu.
5. promicanje prava kao struke i nauke;
6. doprinos razvoju modernog i autonomnog univerziteta;
7. doprinos ostvarivanju slobodnog, demokratskog, pluralnog, tolerantnog, socijalno
pravednog i nenasilnog društva;
8. povezivanje i suradnja sa drugim studentskim, omladinskim i sličnim organizacijama na Univerzitetu i šire, kako u Bosni i Hercegovini tako i u inostranstvu.


Ciljna grupa:
  • studenti/ce

Plaćaju li mladi obuke koje pohađuju?:
  • Ne

Ko održava obuke koje nudite?:
  • eksterni saradnici/e
  • volonteri/ke

Dob polaznika/ca:
  • 21 – 25
  • 26 – 30

Obuke koje nudi organizacija:

USP redovno održava Ljetnu školu prava, na kojoj studenti/ce iz Bosne i Hercegovine i regije slušaju predavanja i aktivno učestvuju u diskusijama vezanim za određene pravne teme, ljudska prava i sl.

Periodično se organiziraju seminare za sve zainteresirane srednjoškolce, studente/ice s Pravnog i drugih fakulteta. Ove aktivnosti se redovno objavljuju na službenoj stranici, kao i Facebook stranici udruženja.

Aktivnost u budućem periodu su i studijske posjete vladinim institucijama od značaja u Bosni i Hercegovini, regiji i EU.

Sportske sekcije PFSA su također aktivne, i svi zainteresirani studenti/ce za učešće u sekcijama se mogu javiti na e-mail tarik@usp.ba


Napomene organizacije:

U udruženju mogu volontirati studenti/ce Pravnih fakulteta, a po potrebi projektnih aktivnosti i studenti/ce ostalih fakulteta.


Dodano: 2012-01-09 05:01:38 ; Zadnja izmjena: 2012-02-02 03:22:56 ;   

Korisnički meniPodršku ovom projektu pruža Grad Sarajevo što ukazuje na spremnost Grada i njegovih institucija da unaprijedi i intenzivira saradnju sa civilnim društvom u cilju jačanja lokalne samouprave i sudjelovanja građana/ki u vršenju poslova od javnog značaja.

 
Projekat finansira Evropska unija

Ministarstvo pravde
Bosne i Hercegovine

Empowered lives.
Resilient nations
.

Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Ovaj projekt se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije II – LOD II“ koji finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 1,5 miliona eura, a u saradnji sa Gradom Sarajevo.