Početna      Pretraga      Dodaj organizaciju      O nama      Kontakt  

Početna Humanitarni rad HKO ''Kruh sv. Ante''

HKO ''Kruh sv. Ante''

HKO ''Kruh sv. Ante''
Oblasti ponude neformalnog obrazovanja:
Mediji i komunikacije | Volonterski rad | Humanitarni rad | Interpersonalne vještine, lični razvoj i osnaživanje | Timski rad
Općina: Novo Sarajevo
Adresa: Zagrebačka 18
Kontaktna osoba: Sandra Zaimović
Email kontaktne osobe: todorovic.sandra@gmail.com
Telefon: 033711121
Fax: 033711120
Web adresa: www.kruhsvante.org
Misija:

Podizanje kvalitete života osobama u stanju socijalne potrebe i razvoj njihovih kapaciteta za socijalno uključivanje u lokalnu zajednicu i izgradnju mira. Podizanje kvalitetu života mladih ljudi u lokalnoj zajednici kroz aktivizam i učešće u radu.
Prikupljanje sredstava humanitarne pomoći općenito i pomoći za konkretne potrebe i pružanje socijalne i drugih oblika materijalne pomoći pojedincima, skupinama osoba kojima je ona potrebna. Osnivanje i pomaganje humanitarnih ustanova, kao što su vrtići bolnice, starački domovi, te pružanje usluga djeci sa posebnim potrebama putem Centra za fizikalnu terapiju. Poticanje putem sredstava javnog priopćavanja i na druge načine, fizičkih i pravnih osoba i uopće javnost na izgradnju boljeg i pravednijeg društva.


Ciljna grupa:
 • studenti/ce
 • talentirani mladi
 • socijalno ugroženi mladi

Plaćaju li mladi obuke koje pohađuju?:
 • Ne

Ko održava obuke koje nudite?:
 • uposlenici/e organizacije
 • eksterni saradnici/e

Dob polaznika/ca:
 • 21 – 25

Obuke koje nudi organizacija:
 • Nenasilna komunikacija
 • Timski rad
 • Volonterizam
 • Pisanje projekata
 • Biznis vještine

Dodano: 2012-01-07 08:51:27 ; Zadnja izmjena: 2012-01-31 09:26:07 ;   

Korisnički meniPodršku ovom projektu pruža Grad Sarajevo što ukazuje na spremnost Grada i njegovih institucija da unaprijedi i intenzivira saradnju sa civilnim društvom u cilju jačanja lokalne samouprave i sudjelovanja građana/ki u vršenju poslova od javnog značaja.

 
Projekat finansira Evropska unija

Ministarstvo pravde
Bosne i Hercegovine

Empowered lives.
Resilient nations
.

Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Ovaj projekt se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije II – LOD II“ koji finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 1,5 miliona eura, a u saradnji sa Gradom Sarajevo.