Početna      Pretraga      Dodaj organizaciju      O nama      Kontakt  

Početna Humanitarni rad Asocijacija studenata FASTO

Asocijacija studenata FASTO

Asocijacija studenata FASTO
Oblasti ponude neformalnog obrazovanja:
Zdrav način života | Sport | Volonterski rad | Humanitarni rad
Općina: Centar Sarajevo
Adresa: Patriotske lige br.41
Kontaktna osoba: Haris Topalović
Email kontaktne osobe: student.fasto@hotmail.com
Telefon: 062553029
Fax: -
Web adresa: www.fasto.unsa.ba
Kontaktna društvena mreža: www.facebook.com/profile.php?id=100002038536064
Misija:

Misija Asocijacije studenata FASTO jeste da zagovara i poboljšava studentski standard kroz razna sportska dešavanja, projekte, aktivnosti i time zauzme značajno mjesto u formiranju stručnih/kvalifikovanih osoba za razvoj sporta u BiH.


Vizija:

Asocijacija studenata FASTO preuzela je zadatak i obavezu da od svoje studente/ice educira, osposobljava i time ih pripremi za daljnje životno usavršavanje.


Ciljna grupa:
  • studenti/ce

Plaćaju li mladi obuke koje pohađuju?:
  • Ne

Ko održava obuke koje nudite?:
  • eksterni saradnici/e
  • volonteri/ke

Dob polaznika/ca:
  • 21 – 25
  • 26 – 30

Napomene organizacije:

- usklađuju se nastavni i naučni standardi sa evropskim i svijetskim kriterijumima Univerziteta;
- podstiče se saradnja u okviru nastavne i naučne djelatnosti, pokretljivosti nastavnika, istraživača i studenata;
- inicira, podstiče i ostvaruje saradnja sa srodnim fakultetima i drugim međunarodnim asocijacijama;
- razmjenjuju se informacije od interesa za fakultete;
- daju se preporuke o pitanjima iz oblasti djelatnosti fakulteta;
- organizuju se stalni ili povremeni seminari o nastavi i naučnoistraživačkom radu i studentskom životu.


Dodano: 2012-02-06 15:18:26 ; Zadnja izmjena: 2012-02-06 15:20:06 ;   

Korisnički meniPodršku ovom projektu pruža Grad Sarajevo što ukazuje na spremnost Grada i njegovih institucija da unaprijedi i intenzivira saradnju sa civilnim društvom u cilju jačanja lokalne samouprave i sudjelovanja građana/ki u vršenju poslova od javnog značaja.

 
Projekat finansira Evropska unija

Ministarstvo pravde
Bosne i Hercegovine

Empowered lives.
Resilient nations
.

Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Ovaj projekt se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije II – LOD II“ koji finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 1,5 miliona eura, a u saradnji sa Gradom Sarajevo.