Početna      Pretraga      Dodaj organizaciju      O nama      Kontakt  

Početna Humanitarni rad MADSTYLE TEAM

MADSTYLE TEAM

MADSTYLE TEAM
Oblasti ponude neformalnog obrazovanja:
Sport | Kultura | Humanitarni rad | Timski rad
Općina: Centar Sarajevo
Adresa: Obala Kulina bana 4
Kontaktna osoba: Mirza Pirić
Email kontaktne osobe: madstyleteam@gmail.com
Telefon: 061835868
Fax: 000000000
Web adresa: www.madstyle.ba
Kontaktna društvena mreža: www.facebook.com/madstyleteam
Misija: Madstyle Team je osnovan sa ciljem popularizacije i omasovljenja extremnih sportova u našoj zemlji. Za ove vidove sporta postoji velika zainteresovanost u regiji. U dugogodišnjem radu Madstyle Team je organizovao veliki niz takmičenja i manifestacija vezanih za extremne sportove.
Ciljna grupa:
 • školarci (osnovna i srednja škola)
 • studenti/ce
 • socijalno ugroženi mladi
 • društveno isključeni mladi
 • manjinske grupe mladih
 • nešto drugo

Plaćaju li mladi obuke koje pohađuju?:
 • Da, udio u iznosu

Ko održava obuke koje nudite?:
 • volonteri/ke

Dob polaznika/ca:
 • do 15 godina
 • 16 – 20
 • 21 – 25
 • 26 – 30
 • preko 30 godina

Obuke koje nudi organizacija: Početni i napredni kurs SNOWBORDA Početni i napredni kurs Freestyle Skijanja Inline skating skola Skateboarding skola Organizacija evenata pisanje projekata Kreativni razvoj djece i omladine u sportskim disciplinama vezanim za extremne sportove
Dodano: 2012-01-26 10:31:35 ; Zadnja izmjena: 2012-11-15 01:23:51 ;   

Korisnički meniPodršku ovom projektu pruža Grad Sarajevo što ukazuje na spremnost Grada i njegovih institucija da unaprijedi i intenzivira saradnju sa civilnim društvom u cilju jačanja lokalne samouprave i sudjelovanja građana/ki u vršenju poslova od javnog značaja.

 
Projekat finansira Evropska unija

Ministarstvo pravde
Bosne i Hercegovine

Empowered lives.
Resilient nations
.

Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Ovaj projekt se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije II – LOD II“ koji finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 1,5 miliona eura, a u saradnji sa Gradom Sarajevo.