Početna      Pretraga      Dodaj organizaciju      O nama      Kontakt  

Početna Humanitarni rad Inicijativa mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini

Inicijativa mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini

Inicijativa mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini
Oblasti ponude neformalnog obrazovanja:
Projektno upravljanje | Mediji i komunikacije | Volonterski rad | Humanitarni rad | Ljudska prava, ženska ljudska prava i demokratija
Općina: Stari Grad Sarajevo
Adresa: Mula Mustafe Baseskije 8/4
Kontaktna osoba: Alma Masic
Email kontaktne osobe: alma@yihr.org
Telefon: 033219047
Fax: 033219047
Web adresa: www.yihr.ba; yihr.posterous.com; www.yihr.org
Kontaktna društvena mreža: www.facebook.com/profile.php?id=100002525616348
Misija:

Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH (YIHR BH) obrazuje mlade ljude da kritički razmišljaju o svom okruženju i da se aktivno angažuju u promjenama u društvu. YIHR BH gradi nove veze među mladim unutar Bosne i Hercegovine, posebno uključujući podijeljene zajednice i ohrabruje europeizaciju zapadnog Balkana kroz regionalnu saradnju među mladim ljudima iz različitih država bivše Jugoslavije. Organizacija ohrabruje i podržava mlade ljude u BiH da se zalažu za socijalnu i političku akciju o pitanjima koja su bitna za mlade ljude. Ovo zalaganje uključuje promociju kulture sjećanja o ratu u BiH 1992-1995, zalaganje za zaštitu ljudskih prava, manjinskih prava, promoviranje pitanja vezanih za integraciju BiH u EU i demokratizaciju BiH i regije zapadnog Balkana.


Vizija:

Jaki i aktivni mladi koji doprinose pozitivnim promjenama u bh društvu


Ciljna grupa:
 • studenti/ce
 • talentirani mladi
 • socijalno ugroženi mladi
 • društveno isključeni mladi
 • manjinske grupe mladih
 • mladi bez roditeljskog staranja
 • mladi iz ruralnih područja

Plaćaju li mladi obuke koje pohađuju?:
 • Ne

Ko održava obuke koje nudite?:
 • uposlenici/e organizacije
 • eksterni saradnici/e
 • volonteri/ke

Dob polaznika/ca:
 • do 15 godina
 • 16 – 20
 • 21 – 25
 • 26 – 30

Obuke koje nudi organizacija:

Ljetna škola civilnih sloboda i aktivizma


Napomene organizacije:

Ljetna škola civilnih sloboda i aktivizma je trosedmični intenzivni program koji ima za cilj ponuditi mladima vještine i znanja kako bi postali aktivni građani društva i nosioci promjena


Dodano: 2012-01-18 06:22:36 ; Zadnja izmjena: 2012-01-31 10:18:39 ;   

Korisnički meniPodršku ovom projektu pruža Grad Sarajevo što ukazuje na spremnost Grada i njegovih institucija da unaprijedi i intenzivira saradnju sa civilnim društvom u cilju jačanja lokalne samouprave i sudjelovanja građana/ki u vršenju poslova od javnog značaja.

 
Projekat finansira Evropska unija

Ministarstvo pravde
Bosne i Hercegovine

Empowered lives.
Resilient nations
.

Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Ovaj projekt se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije II – LOD II“ koji finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 1,5 miliona eura, a u saradnji sa Gradom Sarajevo.