Početna      Pretraga      Dodaj organizaciju      O nama      Kontakt  

Početna Humanitarni rad Kulturno Umjetničko Društvo Ilijaš

Kulturno Umjetničko Društvo Ilijaš

Kulturno Umjetničko Društvo Ilijaš
Oblasti ponude neformalnog obrazovanja:
Projektno upravljanje | Strani jezici | Informatika | Muzika i likovna umjetnost | Ples | Mediji i komunikacije | Volonterski rad | Humanitarni rad | Kultura | Seksualna i reproduktivna prava/zdravlje | Politika prema mladima | Timski rad
Općina: Ilijaš
Adresa: 126. Ilijaske brigade 9
Kontaktna osoba: Azemina Habibic
Email kontaktne osobe: azeminahabibic@yahoo.com
Telefon: 062921478
Fax: 033400458
Web adresa: http://kudilijas.blogger.ba/
Ciljna grupa:
 • školarci (osnovna i srednja škola)
 • studenti/ce
 • nezaposleni mladi
 • mladi s mentalnim onesposobljenjem
 • talentirani mladi
 • socijalno ugroženi mladi
 • društveno isključeni mladi
 • manjinske grupe mladih
 • mladi iz ruralnih područja

Plaćaju li mladi obuke koje pohađuju?:
 • Da, udio u iznosu

Ko održava obuke koje nudite?:
 • uposlenici/e organizacije
 • eksterni saradnici/e
 • volonteri/ke

Dob polaznika/ca:
 • do 15 godina
 • 16 – 20
 • 21 – 25
 • 26 – 30
 • preko 30 godina

Dodano: 2012-01-11 17:01:04 ; Zadnja izmjena: 2012-01-31 09:37:14 ;   

Korisnički meniPodršku ovom projektu pruža Grad Sarajevo što ukazuje na spremnost Grada i njegovih institucija da unaprijedi i intenzivira saradnju sa civilnim društvom u cilju jačanja lokalne samouprave i sudjelovanja građana/ki u vršenju poslova od javnog značaja.

 
Projekat finansira Evropska unija

Ministarstvo pravde
Bosne i Hercegovine

Empowered lives.
Resilient nations
.

Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Ovaj projekt se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije II – LOD II“ koji finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 1,5 miliona eura, a u saradnji sa Gradom Sarajevo.