Početna      Pretraga      Dodaj organizaciju      O nama      Kontakt  

Početna Humanitarni rad Modna agencija Nova m a S

Modna agencija Nova m a S

Modna agencija Nova m a S
Oblasti ponude neformalnog obrazovanja:
Druge umjetnosti (film, pozorište, fotografija i dr.) | Ples | Volonterski rad | Humanitarni rad | Interpersonalne vještine, lični razvoj i osnaživanje | Timski rad
Općina: Stari Grad Sarajevo
Adresa: Sarajevo, Džinina 4
Kontaktna osoba: Mirjana Deak
Email kontaktne osobe: deak.mirjana@gmail.com
Telefon: 061190783
Fax: 033535654
Web adresa: -
Kontaktna društvena mreža: -
Misija:

Modna agencija "Nova m a S" educira djecu i omladinu za fina scenska znanja. Osim edukacije u Maloj školi manekena koja se realizuje u Domu mladih, Nova maS je učesnik u projektima: Fashion Week, Sarajevo film festival, Baščaršijske noći, Hajde budi mi drug,Kid's fest, Kupovina s razlogom, te organizaciji i realizaciji niza samostalnih modnih revija, prezentacija i humanitarnih akcija.


Vizija:

Obogatiti, oplemeniti,usmjeriti i organizirati aktivnosti djece i mladih osoba u cilju kvalitetnijih, zdravijih i sadržajnijih aktivnosti u okviru slobodnog vremena.


Ciljna grupa:
  • školarci (osnovna i srednja škola)
  • studenti/ce

Plaćaju li mladi obuke koje pohađuju?:
  • Da, udio u iznosu

Ko održava obuke koje nudite?:
  • uposlenici/e organizacije
  • eksterni saradnici/e

Dob polaznika/ca:
  • do 15 godina
  • 16 – 20

Obuke koje nudi organizacija:

-manekenski scenski nastup i vještine, -ples, -javno vođenje programa, -organizacija javnih programa, -izrada scenarija i režije prezentacijskih programa, -organizacija i realizacija humanitarnih akcija, -samoprestavljanje i samoosnaživanje


Napomene organizacije:

Navedene obuke se realizuju kontinuirano tokom čitave godine i sastavni su dio edukacije u okviru male škole manekena.


Dodano: 2012-01-10 08:17:48 ; Zadnja izmjena: 2012-01-27 02:47:20 ;   

Korisnički meniPodršku ovom projektu pruža Grad Sarajevo što ukazuje na spremnost Grada i njegovih institucija da unaprijedi i intenzivira saradnju sa civilnim društvom u cilju jačanja lokalne samouprave i sudjelovanja građana/ki u vršenju poslova od javnog značaja.

 
Projekat finansira Evropska unija

Ministarstvo pravde
Bosne i Hercegovine

Empowered lives.
Resilient nations
.

Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Ovaj projekt se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije II – LOD II“ koji finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 1,5 miliona eura, a u saradnji sa Gradom Sarajevo.