Početna      Pretraga      Dodaj organizaciju      O nama      Kontakt  

Početna Kultura Udruženje za kulturu - Novo Sarajevo

Udruženje za kulturu - Novo Sarajevo

Udruženje za kulturu - Novo Sarajevo
Oblasti ponude neformalnog obrazovanja:
Kultura
Općina: Novo Sarajevo
Adresa: Hamdije Čemerlića 49
Kontaktna osoba: Ibrahim Osmanbašić
Email kontaktne osobe: kns_sarajevo@yahoo.com
Telefon: 061524505
Fax: -
Web adresa: www.kns.ba/s/index.php
Misija:

Afirmacija umjetničkog stvaralašta mladih talenata i manje afirmisanih kvalitetnih autora, na lokalnom, državnom i međunarodnom nivou.


Vizija:

Podići status i tretman kulture i umjetnosti u bh. društvu na nivo srazmjeran općem značaju tih oblasti u društvenoj zajednici – na svim nivoima društvenog ustrojstva.


Ciljna grupa:
  • školarci (osnovna i srednja škola)
  • studenti/ce
  • talentirani mladi

Plaćaju li mladi obuke koje pohađuju?:
  • Da, udio u iznosu

Ko održava obuke koje nudite?:
  • volonteri/ke

Dob polaznika/ca:
  • do 15 godina
  • 16 – 20
  • 21 – 25
  • 26 – 30
  • preko 30 godina

Obuke koje nudi organizacija:

Kreativne umjetničke radionice, angažmani u sklopu realizacije tekućih programa i aktivnosti udruženja.


Napomene organizacije:

Udruženje ralizira projekte u višegodišnjem kontinuitetu, a edukacija i programske aktivnosti su uslovljene potporom za planirane aktivnosti.


Dodano: 2012-02-02 10:00:29 ; Zadnja izmjena: 2012-02-02 10:01:48 ;   

Korisnički meniPodršku ovom projektu pruža Grad Sarajevo što ukazuje na spremnost Grada i njegovih institucija da unaprijedi i intenzivira saradnju sa civilnim društvom u cilju jačanja lokalne samouprave i sudjelovanja građana/ki u vršenju poslova od javnog značaja.

 
Projekat finansira Evropska unija

Ministarstvo pravde
Bosne i Hercegovine

Empowered lives.
Resilient nations
.

Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Ovaj projekt se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije II – LOD II“ koji finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 1,5 miliona eura, a u saradnji sa Gradom Sarajevo.