Početna      Pretraga      Dodaj organizaciju      O nama      Kontakt  

Početna Kultura Udruženje KUD Gajret

Udruženje KUD Gajret

Udruženje KUD Gajret
Oblasti ponude neformalnog obrazovanja:
Kultura
Općina: Novi Grad Sarajevo
Adresa: Nerkeza Smailagića 18.
Kontaktna osoba: Džemal Hurić
Email kontaktne osobe: kud_gajret_bih@hotmail.com
Telefon: 061303225
Fax: 033293236
Misija: -KUD “Gajret“ nastaje davne 1903. g. i traje do 1941. g. kada se gasi zbog ratnih dešavanja. Svoj rad obnavlja 1945. g. uklapajući se u Preporod, a 1993.g. izrasta u KUD „Gajret“.Danas se KUD „Gajret“ nalazi u prostorijama JU OŠ «Fatima Gunić», Općina Novi Grad,Sarajevo. Broji preko 500 aktivnih članova raspoređenih u nekoliko sekcija, od kojih je najuspješnija i najmasovnija folklorna,gdje se po različitim starosnim grupama nalazi preko 300 aktivnih članova i gdje uspješno radi čak 11 dječijih folklornih grupa. Ostale sekcije su: mladi orkestar, prvi orkestar, mlađi i stariji izvođači sevdalinki, ilahija i narodnih pjesama, te vokalna i horska grupa. Od svog nastanaka pa do danas,članovi KUD «Gajret» su širom BiH i Svijeta veoma uspješno prezentirali BiH i njenu kulturnu baštinu. Učestvovali su na mnogim Festivalima širom svijeta, a izdvojićemo samo nekoliko: Turska, Austrija, Luxemburg, Francuska,Bugarska Crna Gora, Albanija, Kosovo, Bugarska, Češka, Makedonija, Tunis, Maroko, Jordan, Katar i mnogi drugi festivali. Kroz svoj bogat kulturno–umjetnički repertoar, Društvo njeguje običaje, pjesme i igre svih naroda u Bosni i Hercegovini, kao i igre naroda sa ex Yu prostora. „Gajretova sehara uspomena“ , svakog dana sve više raste. Uspomene se nižu, kao niska bisera, članstvo se povećava , a broj simpatizera i prijatelja društva ide u beskonačnost. Prijateljstvo, ljubav, sreća i nada, krase naša srca i naš dom. Dom širom otvorenih vrata za sve ljude dobre volje.Ovdje ko jednom dođe-jednostavno poželi , da tu zauvjek ostane... Popularni naziv naših članova su >>GAJRETOVCI
Vizija: KUD "Gajret" u budućnosti planira nastaviti raditi u istom tempu i ritmu, uspješno i kvalitetno kao i do sada. Prezentovati svoj rad u BiH i inostranstvu. Kroz svoje sadržaje, projekte i edukacije, skloniti djecu i mlade sa ulice i usmjeriti ih na pravilan put. Obezbijediti im zdravu i prijatnu sredinu za rad i napredovanje, pružiti mogućnost pojedinačnog i kolektivnog dokazivanja, obezbijediti razna putovanja, razviti prijateljstvo i ugodan ambijent za rad i užitak.
Ciljna grupa:
 • školarci (osnovna i srednja škola)
 • studenti/ce
 • nezaposleni mladi
 • mladi s fizičkim onesposobljenjem
 • mladi s lakšim poteškoćama u učenju
 • talentirani mladi
 • socijalno ugroženi mladi
 • društveno isključeni mladi
 • manjinske grupe mladih
 • mladi bez roditeljskog staranja
 • mladi iz ruralnih područja

Plaćaju li mladi obuke koje pohađuju?:
 • Ne

Ko održava obuke koje nudite?:
 • eksterni saradnici/e
 • volonteri/ke

Dob polaznika/ca:
 • do 15 godina
 • 16 – 20
 • 21 – 25
 • 26 – 30
 • preko 30 godina

Obuke koje nudi organizacija: KUD "GAJRET" kroz svoj rad, nudi obuku prvenstveno iz tradicionalne plesne-folklorne baštine BiH kroz ŠKOLU FOLKLORA, obuku u sviranju raznih muzičkih instrumenata, obuku u solo i horskom pjevanju, kao i edukaciju u moralnom, tjelesnom i kulturnom odgoju.
Napomene organizacije: Naše Udruženje je uvijek spremno na kvalitetnu saradnju.
Dodano: 2012-01-13 10:44:27 ; Zadnja izmjena: 2012-01-14 04:44:50 ;   

Korisnički meniPodršku ovom projektu pruža Grad Sarajevo što ukazuje na spremnost Grada i njegovih institucija da unaprijedi i intenzivira saradnju sa civilnim društvom u cilju jačanja lokalne samouprave i sudjelovanja građana/ki u vršenju poslova od javnog značaja.

 
Projekat finansira Evropska unija

Ministarstvo pravde
Bosne i Hercegovine

Empowered lives.
Resilient nations
.

Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Ovaj projekt se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije II – LOD II“ koji finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 1,5 miliona eura, a u saradnji sa Gradom Sarajevo.