Početna      Pretraga      Dodaj organizaciju      O nama      Kontakt  

Početna Sport Planinarski savez Federacije Bosne i Hercegovine

Planinarski savez Federacije Bosne i Hercegovine

Planinarski savez Federacije Bosne i Hercegovine
Oblasti ponude neformalnog obrazovanja:
Zaštita okoliša | Sport
Općina: Stari Grad Sarajevo
Adresa: Ferhadija 9
Kontaktna osoba: Tarik Grabus
Email kontaktne osobe: psbih1@bih.net.ba
Telefon: 033555686
Fax: 033555686
Web adresa: www.psbih.ba
Ciljna grupa:
  • školarci (osnovna i srednja škola)
  • studenti/ce

Plaćaju li mladi obuke koje pohađuju?:
  • Da, udio u iznosu

Ko održava obuke koje nudite?:
  • volonteri/ke

Dob polaznika/ca:
  • 16 – 20
  • 21 – 25

Obuke koje nudi organizacija:

Školovanja u planinarstvu.


Dodano: 2012-01-09 07:54:25 ; Zadnja izmjena: 2012-01-31 09:28:55 ;   

Korisnički meniPodršku ovom projektu pruža Grad Sarajevo što ukazuje na spremnost Grada i njegovih institucija da unaprijedi i intenzivira saradnju sa civilnim društvom u cilju jačanja lokalne samouprave i sudjelovanja građana/ki u vršenju poslova od javnog značaja.

 
Projekat finansira Evropska unija

Ministarstvo pravde
Bosne i Hercegovine

Empowered lives.
Resilient nations
.

Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Ovaj projekt se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije II – LOD II“ koji finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 1,5 miliona eura, a u saradnji sa Gradom Sarajevo.