Početna      Pretraga      Dodaj organizaciju      O nama      Kontakt  

Početna Sport Udruženje distrofičara Kantona Sarajevo

Udruženje distrofičara Kantona Sarajevo

Udruženje distrofičara Kantona Sarajevo
Oblasti ponude neformalnog obrazovanja:
Strani jezici | Informatika | Sport
Općina: Stari Grad Sarajevo
Adresa: Isa-bega Ishakovića br.9
Kontaktna osoba: Almir Šahmanija
Email kontaktne osobe: udks@bih.net.ba
Telefon: 033571600
Fax: 033571601
Web adresa: www.udks.com.ba
Ciljna grupa:
  • mladi s fizičkim onesposobljenjem

Plaćaju li mladi obuke koje pohađuju?:
  • Ne

Ko održava obuke koje nudite?:
  • volonteri/ke

Dob polaznika/ca:
  • 16 – 20

Dodano: 2012-01-27 03:10:02 ; Zadnja izmjena: 2012-01-31 10:16:36 ;   

Korisnički meniPodršku ovom projektu pruža Grad Sarajevo što ukazuje na spremnost Grada i njegovih institucija da unaprijedi i intenzivira saradnju sa civilnim društvom u cilju jačanja lokalne samouprave i sudjelovanja građana/ki u vršenju poslova od javnog značaja.

 
Projekat finansira Evropska unija

Ministarstvo pravde
Bosne i Hercegovine

Empowered lives.
Resilient nations
.

Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Ovaj projekt se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije II – LOD II“ koji finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 1,5 miliona eura, a u saradnji sa Gradom Sarajevo.