Početna      Pretraga      Dodaj organizaciju      O nama      Kontakt  

Početna Projektno upravljanje Udruženje za zaštitu prirode, rijeka i okoliša EKO PRO

Udruženje za zaštitu prirode, rijeka i okoliša EKO PRO

Udruženje za zaštitu prirode, rijeka i okoliša EKO PRO
Oblasti ponude neformalnog obrazovanja:
Zaštita okoliša | Projektno upravljanje | Zdrav način života | Volonterski rad
Općina: Ilidža
Adresa: Remze Ahmetovića 141
Kontaktna osoba: Lejla Šuman i Damir Baluković
Email kontaktne osobe: udruzenjeekopro@yahoo.com
Telefon: 062563941
Fax: 033232280
Web adresa: www.ekopro.ba
Misija:

“EKO-PRO” je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija sa sjedištem u Sarajevu. Organizacja je osnovana od strane studenata i srednjoškolaca koji su osjetili potrebu da praktičnim primjerom unesu promjene u nizak stepen svijesti javnosti o potrebama zaštite okoliša i prirode. Misija organizacije EKO-PRO je «Omladinski eko život» a ostvaruje se kroz uključivanje maldih u procese donošenja odluka, edukaciju o ekologiji, zaštiti prirode i okoliša, razvoj i implementaciju raznih programa i projekata koji doprinose ekonomskom, urbanom i održivom razvoju BiH. Naša misija je očuvanje i unapređenje okoliša, okolinskog upravljanja, održivog razvoja i svijesti o zaštiti čovjekove okoline, kulturno-historijskog prirodnog naslijeđa kao dijela okoliša, kvaliteta i kulture življenja, te demokratije i demokratskog društva


Vizija:

Udruženje "EKO-PRO" želi svijet u kome želi postati prepoznatljiv instrument koji građani, poslovna zajednica, nevladin sektor i vladine institucije koriste kako bi unaprijedili svoje stanje u sektoru zaštite okoliša i krenuli putem sveukupnog ekonomskog i društvenog napretka. Viziju postižemo kroz koordinacijui aktivnosti izgradnje i razvoja kapaciteta civilnog društva, uključivanje mladih u procese donošenja odluka, promociju i suradnju između javnog, privatnog i nevladinog sektora, te organiziaciju raznih akcija, treninga i konsultacija. Svoj rad zasnivamo na uvjerenju da je cjeloživotno učenje važan instrument unaprijeđenja kvaliteta ljudskog života i pružanja novih mogućnosti. Vjerujemo da je dijeljenje znanja snaga koja može poboljšati kvalitet života.


Ciljna grupa:
 • školarci (osnovna i srednja škola)
 • studenti/ce
 • nezaposleni mladi
 • mladi s fizičkim onesposobljenjem
 • mladi s mentalnim onesposobljenjem
 • mladi s lakšim poteškoćama u učenju
 • talentirani mladi
 • socijalno ugroženi mladi
 • društveno isključeni mladi
 • manjinske grupe mladih
 • mladi bez roditeljskog staranja
 • mladi iz ruralnih područja

Plaćaju li mladi obuke koje pohađuju?:
 • Ne

Ko održava obuke koje nudite?:
 • uposlenici/e organizacije
 • eksterni saradnici/e
 • volonteri/ke

Dob polaznika/ca:
 • do 15 godina
 • 16 – 20
 • 21 – 25

Obuke koje nudi organizacija:

priprema projektnih prijedloga (priprema projekta, logički okvir, budežet projekta)
edukacija mladih o temama zaštite okoliša


Dodano: 2011-12-22 07:24:31 ; Zadnja izmjena: 2012-01-31 09:18:26 ;   

Korisnički meniPodršku ovom projektu pruža Grad Sarajevo što ukazuje na spremnost Grada i njegovih institucija da unaprijedi i intenzivira saradnju sa civilnim društvom u cilju jačanja lokalne samouprave i sudjelovanja građana/ki u vršenju poslova od javnog značaja.

 
Projekat finansira Evropska unija

Ministarstvo pravde
Bosne i Hercegovine

Empowered lives.
Resilient nations
.

Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Ovaj projekt se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije II – LOD II“ koji finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 1,5 miliona eura, a u saradnji sa Gradom Sarajevo.