Početna      Pretraga      Dodaj organizaciju      O nama      Kontakt  

Početna Projektno upravljanje Dječiji i omladinski sportsko rekreacioni centar - DIO SRCA

Dječiji i omladinski sportsko rekreacioni centar - DIO SRCA

Dječiji i omladinski sportsko rekreacioni centar - DIO SRCA
Oblasti ponude neformalnog obrazovanja:
Sport | Zdrav način života | Zaštita okoliša | Projektno upravljanje | Volonterski rad
Općina: Stari Grad Sarajevo
Adresa: Sarači bb
Kontaktna osoba: Lejla Arnautović
Email kontaktne osobe: diosrca@bih.net.ba
Telefon: 033238567
Fax: 033238567
Web adresa: http://tea-fest.ba/
Kontaktna društvena mreža: www.facebook.com/group.php?gid=133209410038069
Misija:

Udruženje DJEČIJI I OMLADINSKI CENTAR DIO SRCA je dobrovoljna, nepolitička, neprofitna, nestranačka, nevladina, interesna ekološka organizacija, utemeljena s prvenstvenim ciljem da djeluje na zaštiti i unapređenju životne okoline i populariziranju zdravog načina života među djecom i omladinom, kao i načina života u prirodi i u vezi s tim očuvanja zdrave životne okoline i edukacija na tom planu. Ovakav vid okupljanja mladih smatramo izuzetno korisnim u općedruštvenoj akciji borbe protiv konzumiranja droga, alkohola, cigareta i drugih pošasti savremenog doba.


Ciljna grupa:
 • školarci (osnovna i srednja škola)
 • studenti/ce
 • nezaposleni mladi
 • mladi s lakšim poteškoćama u učenju
 • talentirani mladi
 • socijalno ugroženi mladi
 • društveno isključeni mladi
 • manjinske grupe mladih

Plaćaju li mladi obuke koje pohađuju?:
 • Da, puni iznos
 • Da, udio u iznosu
 • Ne

Ko održava obuke koje nudite?:
 • uposlenici/e organizacije
 • eksterni saradnici/e
 • volonteri/ke

Dob polaznika/ca:
 • do 15 godina
 • 16 – 20
 • 21 – 25

Dodano: 2011-12-22 07:19:58 ; Zadnja izmjena: 2012-01-31 09:15:27 ;   

Korisnički meniPodršku ovom projektu pruža Grad Sarajevo što ukazuje na spremnost Grada i njegovih institucija da unaprijedi i intenzivira saradnju sa civilnim društvom u cilju jačanja lokalne samouprave i sudjelovanja građana/ki u vršenju poslova od javnog značaja.

 
Projekat finansira Evropska unija

Ministarstvo pravde
Bosne i Hercegovine

Empowered lives.
Resilient nations
.

Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Ovaj projekt se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije II – LOD II“ koji finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 1,5 miliona eura, a u saradnji sa Gradom Sarajevo.