Početna      Pretraga      Dodaj organizaciju      O nama      Kontakt  

Početna Projektno upravljanje Udruženje za jezik i kulturu Lingvisti

Udruženje za jezik i kulturu Lingvisti

Udruženje za jezik i kulturu Lingvisti
Oblasti ponude neformalnog obrazovanja:
Projektno upravljanje | Strani jezici | Informatika | Mediji i komunikacije | Kultura
Općina: Novo Sarajevo
Adresa: Alojza Benca 1
Kontaktna osoba: Merima Dervišić
Email kontaktne osobe: info@lingvisti.ba
Telefon: 033645343
Fax: 033645343
Web adresa: www.lingvisti.ba
Kontaktna društvena mreža: www.facebook.com/lingvisti
Misija:

Udruženje Lingvisti je udruženje koje radi na promociji cjeloživotnog učenja i jezikā kroz kurseve jezika i seminare iz oblasti jezika čime želimo doprinijeti razvoju i unapređenju obrazovnog sistema. Cilj nam je da članovi/članice našeg Udruženja i svi koji koriste naše usluge unaprijede svoje znanje za bolji uspjeh u školi, na poslu i u životu.


Vizija:

Svijet u kojem će raznolikost jezika značiti više razumijevanja i više dijaloga.


Ciljna grupa:
 • školarci (osnovna i srednja škola)
 • studenti/ce
 • nezaposleni mladi
 • nešto drugo

Plaćaju li mladi obuke koje pohađuju?:
 • Da, udio u iznosu

Ko održava obuke koje nudite?:
 • uposlenici/e organizacije
 • eksterni saradnici/e
 • volonteri/ke

Dob polaznika/ca:
 • do 15 godina
 • 16 – 20
 • 21 – 25
 • 26 – 30
 • preko 30 godina

Obuke koje nudi organizacija:

Kurs engleskog za djecu i odrasle,
kurs b, h, s jezika,
Standardni bosanski jezik - I i II, Pismeno prevođenje za početnike, Usmeno prevođenje za početnike, Osnove pravne terminologije na engleskom jeziku, Osnove ekonomske terminologije na engleskom jeziku, Trados - kompjuterski program za prevodioce, Tajne Microsoft Worda, konvertiranja PDF dokumenata i prevođenja slika, Titlovanje, Uvod u PR za prevoditelj(ic)e, Kontrastivna norma: bosanski, hrvatski i srpski, Poslovna komunikacija na engleskom jeziku, Pisanje CV-ja i motivacionog pisma, Metode i tehnike za pisanje seminarskih, diplomskih i drugih radova, Citiranje izvora s interneta, Metode i dodatni materijali za predavače engleskog jezika kao stranog jezika (ETL), Zanat - prevodilaštvo /seminar za klijente


Napomene organizacije:

Ako imate posebne zahtjeve, uz dovoljan broj kandidata, sve seminare moguće je organizirati i u drugim terminima. Svaki peti seminar godišnje gratis! Broj mjesta je ograničen. Za svaki seminar dobijate certifikat o pohađanju seminara. Svi seminari traju od 9 h do 16 h. Popust za studente i sve one koji su ikada bili član Udruženja. Postanite naš član i sve seminare možete pohađati po povoljnijim cijenama!


Dodano: 2011-12-15 08:17:10 ; Zadnja izmjena: 2012-01-31 09:01:16 ;   

Korisnički meniPodršku ovom projektu pruža Grad Sarajevo što ukazuje na spremnost Grada i njegovih institucija da unaprijedi i intenzivira saradnju sa civilnim društvom u cilju jačanja lokalne samouprave i sudjelovanja građana/ki u vršenju poslova od javnog značaja.

 
Projekat finansira Evropska unija

Ministarstvo pravde
Bosne i Hercegovine

Empowered lives.
Resilient nations
.

Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Ovaj projekt se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije II – LOD II“ koji finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 1,5 miliona eura, a u saradnji sa Gradom Sarajevo.