Početna      Pretraga      Dodaj organizaciju      O nama      Kontakt  

Početna Zaštita okoliša NGO Green Art

NGO Green Art

NGO Green Art
Oblasti ponude neformalnog obrazovanja:
Zdrav način života | Zaštita okoliša | Mediji i komunikacije | Volonterski rad | Kultura
Općina: Centar Sarajevo
Adresa: Skenderija 52
Kontaktna osoba: Alma Hrasnica
Email kontaktne osobe: hrasnica@gmail.com
Telefon: 061484839
Fax: 033445514
Web adresa: u izradi
Kontaktna društvena mreža: www.facebook.com/NGOgreenart
Misija:

• Organizacija edukativno-promotivnih izložbi, retrospektiva i radionica BH umjetnika, publikacije, perfomansi, monografije
• Publikacije, monografije, promocija kulturne, historijske i prirodne baštine BH
• Umjetnost – priroda: uspostavljanje prirodnog balansa kroz umjetnost.
• Primijenjenom umjetnošću, dizajnom, arhitekturom, angaziranom rječju raditi na promociji zdrave životne sredine i njenog unapređenja
• Buđenje pozitivnog trenda prema kulturi življenja, umjetnosti, i ostalim segmentima života koji oplemenjuju njihovo biće.
• Promovisati, internacionalno i lokalno, kulturu mira sa prirodom, čovjeka sa prirodom, čovjeka sa čovjekom
• Organizovanje škola u prirodi, mobilnih radionica, (mobilnih) izložbi, , takmičenja, konkursa, okruglih stolova, seminara, kreativnih kampanja i vizuelnih komunikacija, stalnim prisustvom i angažiranim otvaranjem problema; govoriti, pisati, crtati, lobirati, ...
• Promocija potrebe zaštite okoliša i potaknuti ljude na razmišljanje i razviti pozitivan odnos naročito mladih prema prirodi putem kampanja, vizuelnih komunikacija, stalnim prisustvom i otvaranjem problema, govoriti , pisati, crtati o njima
• Aktivnosti na polju dizajna, primjenjene umjetnosti i pisane rijeci, na polju kulture koja zahtijeva mir, čistu vodu, čistu prirodu i uljepšavanje gradskih površina
• Eko arhitektura i mobilijar zaštićenih zona, parkova, urbanog okoliša
• Eko i art konsalting


Vizija:

Da kroz umjetnost zagovaramo kvalitet života i zaštitu okoliša, promovisati BH baštinu i buditi pozitivan odnos prema okolišu. Zagovarati samoinicijativu u poslu i školovanju, rad sa djecom sa posebnim potrebama kroz art radionice, organiziranje izložbi i promociji ljepota naše zemlje njenim građanima, i stranim turistima. Izdavačka djelatnost, izrada monografija, publikacija i izrada vizualnih kampanja i projekata.


Ciljna grupa:
  • školarci (osnovna i srednja škola)
  • mladi s mentalnim onesposobljenjem
  • mladi s lakšim poteškoćama u učenju
  • socijalno ugroženi mladi
  • mladi bez roditeljskog staranja
  • mladi iz ruralnih područja

Plaćaju li mladi obuke koje pohađuju?:
  • Ne

Ko održava obuke koje nudite?:
  • uposlenici/e organizacije

Dob polaznika/ca:
  • do 15 godina

Obuke koje nudi organizacija:

Art / Eko radionice


Dodano: 2012-01-08 11:55:39 ; Zadnja izmjena: 2012-01-31 09:26:50 ;   

Korisnički meniPodršku ovom projektu pruža Grad Sarajevo što ukazuje na spremnost Grada i njegovih institucija da unaprijedi i intenzivira saradnju sa civilnim društvom u cilju jačanja lokalne samouprave i sudjelovanja građana/ki u vršenju poslova od javnog značaja.

 
Projekat finansira Evropska unija

Ministarstvo pravde
Bosne i Hercegovine

Empowered lives.
Resilient nations
.

Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Ovaj projekt se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije II – LOD II“ koji finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 1,5 miliona eura, a u saradnji sa Gradom Sarajevo.