Početna      Pretraga      Dodaj organizaciju      O nama      Kontakt  

Početna Ručni radovi Udruženje gluhih Kantona Sarajevo

Udruženje gluhih Kantona Sarajevo

Udruženje gluhih Kantona Sarajevo
Oblasti ponude neformalnog obrazovanja:
Sport | Druge umjetnosti (film, pozorište, fotografija i dr.) | Informatika | Ručni radovi | Kultura
Općina: Stari Grad Sarajevo
Adresa: Ferhadija 19/3
Kontaktna osoba: Jadranka Sidro
Email kontaktne osobe: ugnks@hotmail.com
Telefon: 033227022
Fax: 033227022
Web adresa: www.deaf-sa.ba
Misija:

Zaštita gluhih, nagluhih i gluhoslijepih osoba kroz obezbjeđenje adekvatnijeg obrazovanja kroz inkluzivni sistem i specijalno obrazovanje i stvaranje uslova i mogućnosti za permanentno obrazovanje putem seminara i kurseva kao preduslov za bolje i uspješnije zapošljavanje, te promocijom upotrebe znakovnog jezika za bolju i lakšu komunikaciju i informisanost članova u Kantonu Sarajevo


Vizija:

„Potpuna integracija i socijalna uključenost gluhih, nagluhih i gluhoslijepih osoba u Kantonu Sarajevo“.


Ciljna grupa:
 • školarci (osnovna i srednja škola)
 • studenti/ce
 • nezaposleni mladi
 • mladi s fizičkim onesposobljenjem
 • mladi s lakšim poteškoćama u učenju
 • talentirani mladi
 • socijalno ugroženi mladi
 • manjinske grupe mladih

Plaćaju li mladi obuke koje pohađuju?:
 • Ne

Ko održava obuke koje nudite?:
 • uposlenici/e organizacije
 • eksterni saradnici/e
 • volonteri/ke

Dob polaznika/ca:
 • do 15 godina
 • 16 – 20
 • 21 – 25
 • 26 – 30
 • preko 30 godina

Dodano: 2011-12-22 07:09:16 ; Zadnja izmjena: 2012-01-31 09:08:26 ;   

Korisnički meniPodršku ovom projektu pruža Grad Sarajevo što ukazuje na spremnost Grada i njegovih institucija da unaprijedi i intenzivira saradnju sa civilnim društvom u cilju jačanja lokalne samouprave i sudjelovanja građana/ki u vršenju poslova od javnog značaja.

 
Projekat finansira Evropska unija

Ministarstvo pravde
Bosne i Hercegovine

Empowered lives.
Resilient nations
.

Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Ovaj projekt se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije II – LOD II“ koji finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 1,5 miliona eura, a u saradnji sa Gradom Sarajevo.