Početna      Pretraga      Dodaj organizaciju      O nama      Kontakt  

Početna Ručni radovi Caritas Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine

Caritas Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine

Caritas Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine
Oblasti ponude neformalnog obrazovanja:
Zdrav način života | Projektno upravljanje | Informatika | Ručni radovi | Mediji i komunikacije | Volonterski rad | Ljudska prava, ženska ljudska prava i demokratija
Općina: Centar Sarajevo
Adresa: Mehmed bega Kapetanovića Ljubušaka 6
Kontaktna osoba: Sanja Horvat
Email kontaktne osobe: s.horvat@carbkbih.com.ba
Telefon: 033206442
Fax: 033206668
Web adresa: www.carbkbih.com.ba
Kontaktna društvena mreža: www.facebook.com/carbkbih
Misija:

Caritas Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine pastoralna je institucija sabora BK BH utemeljena radi promicanja djelotvorne kršćanske ljubavi kroz:

*Pružanje potpore Caritasovim ustanovama u BiH
*Poticanje javnosti na karitativni rad i solidarnost
*Suradnju s vladinim ustanovama, nevladinim organizacijama i mrežom Caritasa u BiH i inozemstvu.


Vizija:

Društvo u čijem se središtu nalazi čovjek, u svim svojim dimenzijama, i u kojem, u duhu Evanđelja Isusa Krista, vlada civilizacija ljubavi u istini i socijalna pravda.


Ciljna grupa:
 • školarci (osnovna i srednja škola)
 • studenti/ce
 • nezaposleni mladi
 • socijalno ugroženi mladi
 • društveno isključeni mladi
 • manjinske grupe mladih
 • mladi bez roditeljskog staranja
 • mladi iz ruralnih područja

Plaćaju li mladi obuke koje pohađuju?:
 • Ne

Ko održava obuke koje nudite?:
 • uposlenici/e organizacije
 • eksterni saradnici/e
 • volonteri/ke

Obuke koje nudi organizacija:

Ekonomsko osnaživanje, edukacije o palijativnoj njezi, edukacije o HIV AIDSU, edukacije za volontere, edukacije za njegovatelje i medicinsko osoblje - kućna njega, edukacije o prevenciji trgovine ljudima, poljoprivredni tečajevi i sl.


Dodano: 2012-01-31 08:51:33 ; Zadnja izmjena: 2012-02-03 08:24:00 ;   

Korisnički meniPodršku ovom projektu pruža Grad Sarajevo što ukazuje na spremnost Grada i njegovih institucija da unaprijedi i intenzivira saradnju sa civilnim društvom u cilju jačanja lokalne samouprave i sudjelovanja građana/ki u vršenju poslova od javnog značaja.

 
Projekat finansira Evropska unija

Ministarstvo pravde
Bosne i Hercegovine

Empowered lives.
Resilient nations
.

Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Ovaj projekt se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije II – LOD II“ koji finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 1,5 miliona eura, a u saradnji sa Gradom Sarajevo.