Početna      Pretraga      Dodaj organizaciju      O nama      Kontakt  

Početna Ljudska prava, ženska ljudska prava i demokratija

Udruženje PROI

Općina: Centar Sarajevo
Adresa: Maršala Tita br. 6
Telefon: 033557545
Web adresa: www.ugproi.com

Inicijativa mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini

Općina: Stari Grad Sarajevo
Adresa: Mula Mustafe Baseskije 8/4
Telefon: 033219047
Web adresa: www.yihr.ba; yihr.posterous.com; www.yihr.org

Caritas Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine

Općina: Centar Sarajevo
Adresa: Mehmed bega Kapetanovića Ljubušaka 6
Telefon: 033206442
Web adresa: www.carbkbih.com.ba

Trening i konsalting organizacija Izbor Plus

Općina: Novo Sarajevo
Adresa: Envera Šehovića 44
Telefon: 033711000
Web adresa: www.izborplus.ba

Udruženje izbornih zvaničnika u BiH

Općina: Stari Grad Sarajevo
Adresa: Muse Ćazima Ćatića 12
Telefon: 033476880
Web adresa: www.aeobih.com.ba

Asocijacija Alumni Centra za interdisciplinarne postdiplomske studije - ACIPS

Općina: Novo Sarajevo
Adresa: Zmaja od Bosne 8
Telefon: 033205383
Web adresa: www.acips.ba/bos/

Udruženje za integrativnu psihoterapiju „Psihodrama”

Općina: Centar Sarajevo
Adresa: Višnjik 21 a
Telefon: 062527684
Web adresa: www.psihodramabih.ba

Udruženje za promociju kulture mira - UPKM

Općina: Centar Sarajevo
Adresa: Čekaluša 57
Telefon: 061984396
<< Početak < « 1 2 » > Kraj >>

Korisnički meniPodršku ovom projektu pruža Grad Sarajevo što ukazuje na spremnost Grada i njegovih institucija da unaprijedi i intenzivira saradnju sa civilnim društvom u cilju jačanja lokalne samouprave i sudjelovanja građana/ki u vršenju poslova od javnog značaja.

 
Projekat finansira Evropska unija

Ministarstvo pravde
Bosne i Hercegovine

Empowered lives.
Resilient nations
.

Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Ovaj projekt se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije II – LOD II“ koji finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 1,5 miliona eura, a u saradnji sa Gradom Sarajevo.