Početna      Pretraga      Dodaj organizaciju      O nama      Kontakt  

Početna Ljudska prava, ženska ljudska prava i demokratija

Udruženje za kulturu i umjetnost CRVENA

Općina: Novo Sarajevo
Adresa: Hamdije Čemerlića 11
Telefon: 063023163
Web adresa: www.crvena.ba

Centar za edukaciju i istraživanje NAHLA

Općina: Novi Grad Sarajevo
Adresa: Džemala Bijedića 122
Telefon: 033710650
Web adresa: www.nahla.ba

Nansen Dijalog Centar Sarajevo

Općina: Centar Sarajevo
Adresa: Hakije Kulenovića 10, 71000 Sarajevo
Telefon: 033556846
Web adresa: www.nansen-dialogue.net/ndcsarajevo

Udruženje studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Općina: Centar Sarajevo
Adresa: Obala Kulina bana 7/I
Telefon: 033206350
Web adresa: www.usp.ba

Udruženje INFOHOUSE

Općina: Novo Sarajevo
Adresa: Zagrebačka 18
Telefon: 033812406
Web adresa: www.infohouse.ba, www.101razlog.ba

Fondacija CURE

Općina: Novi Grad Sarajevo
Adresa: Ante Fijamenga 14b
Telefon: 033713610
Web adresa: www.fondacijacure.org

Prava za sve

Općina: Stari Grad Sarajevo
Adresa: Mula Mustafe Bašeskije 12/II
Telefon: 033203070
Web adresa: www.rightsforall.ba

Centar za kulturu dijaloga

Općina: Centar Sarajevo
Adresa: Augusta Brauna 6
Telefon: 033203668
Web adresa: www.ckdbih.com

Savez organizacija za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama FBiH

Općina: Centar Sarajevo
Adresa: Sutjeska 18 Sarajevo 71000 BiH
Telefon: 033268640
Web adresa: www.sumero.ba

NVO Naša djeca

Općina: Novo Sarajevo
Adresa: Behdžeta Mutevelića 73
Telefon: 033657012
Web adresa: www.nasadjeca.ba
<< Početak < « 1 2 » > Kraj >>

Korisnički meniPodršku ovom projektu pruža Grad Sarajevo što ukazuje na spremnost Grada i njegovih institucija da unaprijedi i intenzivira saradnju sa civilnim društvom u cilju jačanja lokalne samouprave i sudjelovanja građana/ki u vršenju poslova od javnog značaja.

 
Projekat finansira Evropska unija

Ministarstvo pravde
Bosne i Hercegovine

Empowered lives.
Resilient nations
.

Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Ovaj projekt se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije II – LOD II“ koji finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 1,5 miliona eura, a u saradnji sa Gradom Sarajevo.