Početna      Pretraga      Dodaj organizaciju      O nama      Kontakt  

Početna Mediji i komunikacije

Udruženje Idea

Općina: Centar Sarajevo
Adresa: Skenderija 21, Sarajevo
Telefon: 061205540
Web adresa: www.ugidea.org

Udruženje za jezik i kulturu Lingvisti

Općina: Novo Sarajevo
Adresa: Alojza Benca 1
Telefon: 033645343
Web adresa: www.lingvisti.ba

Udruženje za razvoj i afirmaciju društva BNL- Building New Lives

Općina: Centar Sarajevo
Adresa: Panjina Kula do 90
Telefon: 062758247
Web adresa: www.bnl.co.ba, email: info@bnl.co.ba

Centar za promociju civilnog društva/Resursni centar

Općina: Novo Sarajevo
Adresa: Kalesijska 14
Telefon: 033644810
Web adresa: www.civilnodrustvo.ba; www.cpcd.ba

Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE

Općina: Novo Sarajevo
Adresa: Zagrebačka 18
Telefon: 033223333
Web adresa: www.narkone.org

Nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II

Općina: Novi Grad Sarajevo
Adresa: Gatačka 18
Telefon: 033788405
Web adresa: www.mladicentar.org

Omladinska novinska asocijacija u Bosni i Hercegovini

Općina: Stari Grad Sarajevo
Adresa: Hamdije Kreševljakovića 68
Telefon: 033205850
Web adresa: www.onabih.ba/Public/General/Home

Udruženje građana “Nešto Više”

Općina: Novi Grad Sarajevo
Adresa: Centralni ured Sarajevo Dobrinja, Trg Sabora bosanskog 36, 71000 Sarajevo, BiH
Telefon: 033788740
Web adresa: www.nestovise.org

Centar za edukaciju i istraživanje NAHLA

Općina: Novi Grad Sarajevo
Adresa: Džemala Bijedića 122
Telefon: 033710650
Web adresa: www.nahla.ba

HKO ''Kruh sv. Ante''

Općina: Novo Sarajevo
Adresa: Zagrebačka 18
Telefon: 033711121
Web adresa: www.kruhsvante.org
<< Početak < « 1 2 » > Kraj >>

Korisnički meniPodršku ovom projektu pruža Grad Sarajevo što ukazuje na spremnost Grada i njegovih institucija da unaprijedi i intenzivira saradnju sa civilnim društvom u cilju jačanja lokalne samouprave i sudjelovanja građana/ki u vršenju poslova od javnog značaja.

 
Projekat finansira Evropska unija

Ministarstvo pravde
Bosne i Hercegovine

Empowered lives.
Resilient nations
.

Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Ovaj projekt se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije II – LOD II“ koji finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 1,5 miliona eura, a u saradnji sa Gradom Sarajevo.