Početna      Pretraga      Dodaj organizaciju      O nama      Kontakt  

Početna Udruženje za integrativnu psihoterapiju „Psihodrama”

Udruženje za integrativnu psihoterapiju „Psihodrama”

Udruženje za integrativnu psihoterapiju „Psihodrama”
Oblasti ponude neformalnog obrazovanja:
Zdrav način života | Ljudska prava, ženska ljudska prava i demokratija | Interpersonalne vještine, lični razvoj i osnaživanje | Seksualna i reproduktivna prava/zdravlje | Timski rad
Općina: Centar Sarajevo
Adresa: Višnjik 21 a
Kontaktna osoba: Minja Leko
Email kontaktne osobe: psihodramabih@gmail.com
Telefon: 062527684
Fax: 033000000
Web adresa: www.psihodramabih.ba
Kontaktna društvena mreža: https://www.facebook.com/groups/449743135066115/
Misija:

Udruženje za integrativnu psihoterapiju „Psihodrama“ okuplja prvu generaciju psihodramskih psihoterapeutkinja u Bosni i Hercegovini, te pruža podršku unaprjeđenju i jačanju psihosocijalne kvalitete života i mentalnog zdravlja građanki i građana u Bosni i Hercegovini putem organizovanja iskustvenih i edukativnih radionica, treninga i susreta korištenjem tehnika psihodrame i drugih psihodramskih modaliteta.


Vizija:

Vizija osnivačica i članica/članova udruženja jeste vidjeti zadovoljnije, samostalnije, samosvjesnije, osnaženije, sretnije, maštovitije, spontanije građanke/građane BiH čije je unaprijeđeno mentalno zdravlje, razvijene lične sposobnosti i kapaciteti rezultat profesionalnog korištenja psihoterapijskih metoda.


Ciljna grupa:
 • školarci (osnovna i srednja škola)
 • studenti/ce
 • nezaposleni mladi
 • isključivo žene
 • isključivo muškarci
 • mladi s fizičkim onesposobljenjem
 • talentirani mladi
 • socijalno ugroženi mladi
 • društveno isključeni mladi
 • manjinske grupe mladih
 • mladi bez roditeljskog staranja
 • mladi iz ruralnih područja
 • nešto drugo

Plaćaju li mladi obuke koje pohađuju?:
 • Da, udio u iznosu

Ko održava obuke koje nudite?:
 • uposlenici/e organizacije

Dob polaznika/ca:
 • 16 – 20
 • 21 – 25
 • 26 – 30
 • preko 30 godina

Obuke koje nudi organizacija:

Udruženje nudi i podršku u smjeru kreativnog rasta i razvoja pojedinca, porodica i društvenih grupa, posebice pripadnika marginaliziranih i ugroženih grupa korištenjem savjetodavnih i psihoterapijskih aktivnosti (individualno, bračno, porodično, grupno i savjetovanje parova).
Pored toga, Udruženje planira realizovati okupljanja stručnog osoblja organiziranjem stručnih skupova, konferencija, kongresa (nacionalnih i međunarodnih), radionica, te panel diskusija u cilju razmjene iskustava s istim i sličnim udruženjima, institutima, asocijacijama i drugim nevladinim organizacijama, te organima vlasti u zemlji i inostranstvu, a radi ostvarivanja ciljeva Udruženja.


Napomene organizacije:

Udruženje djeluje na području cijele Bosne i Hercegovine, sa već realizovanim aktivnostima u Sarajevu, Tuzli i Mostaru.


Dodano: 2013-01-15 06:19:27 ; Zadnja izmjena: 2013-03-07 06:22:27 ;   

Korisnički meniPodršku ovom projektu pruža Grad Sarajevo što ukazuje na spremnost Grada i njegovih institucija da unaprijedi i intenzivira saradnju sa civilnim društvom u cilju jačanja lokalne samouprave i sudjelovanja građana/ki u vršenju poslova od javnog značaja.

 
Projekat finansira Evropska unija

Ministarstvo pravde
Bosne i Hercegovine

Empowered lives.
Resilient nations
.

Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Ovaj projekt se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije II – LOD II“ koji finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 1,5 miliona eura, a u saradnji sa Gradom Sarajevo.