Početna      Pretraga      Dodaj organizaciju      O nama      Kontakt  

Početna Inicijativna Grupa Alpbach Sarajevo

Inicijativna Grupa Alpbach Sarajevo

Inicijativna Grupa Alpbach Sarajevo
Oblasti ponude neformalnog obrazovanja:
Volonterski rad | Interpersonalne vještine, lični razvoj i osnaživanje
Općina: Novo Sarajevo
Adresa: Azize Šaćirbegović 12
Kontaktna osoba: Nihada Prnjavorac
Email kontaktne osobe: nihada@igas.ba
Telefon: 061226533
Fax: 033522185
Web adresa: www.igas.ba
Kontaktna društvena mreža: https://www.facebook.com/IG.Alpbach.Sarajevo
Ciljna grupa:
  • studenti/ce

Plaćaju li mladi obuke koje pohađuju?:
  • Ne

Ko održava obuke koje nudite?:
  • volonteri/ke

Dob polaznika/ca:
  • 21 – 25
  • 26 – 30

Obuke koje nudi organizacija: Beyond Forum Alpbach: Sarajevo World Cafe
Radionice

Dodano: 2012-04-06 05:40:51 ; Zadnja izmjena: 2014-01-13 11:31:31 ;   

Korisnički meniPodršku ovom projektu pruža Grad Sarajevo što ukazuje na spremnost Grada i njegovih institucija da unaprijedi i intenzivira saradnju sa civilnim društvom u cilju jačanja lokalne samouprave i sudjelovanja građana/ki u vršenju poslova od javnog značaja.

 
Projekat finansira Evropska unija

Ministarstvo pravde
Bosne i Hercegovine

Empowered lives.
Resilient nations
.

Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Ovaj projekt se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije II – LOD II“ koji finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 1,5 miliona eura, a u saradnji sa Gradom Sarajevo.