Početna      Pretraga      Dodaj organizaciju      O nama      Kontakt  

Početna Rodna ravnopravnost Udruženje za kulturu i umjetnost CRVENA

Udruženje za kulturu i umjetnost CRVENA

Udruženje za kulturu i umjetnost CRVENA
Oblasti ponude neformalnog obrazovanja:
Zaštita okoliša | Projektno upravljanje | Kultura | Ljudska prava, ženska ljudska prava i demokratija | Rodna ravnopravnost
Općina: Novo Sarajevo
Adresa: Hamdije Čemerlića 11
Kontaktna osoba: Danijela Dugandžić Živanović
Email kontaktne osobe: danijela@crvena.ba
Telefon: 063023163
Fax: 033668251
Web adresa: www.crvena.ba
Kontaktna društvena mreža: www.facebook.com/pages/Crvena-Association-for-Culture-and-Art/126606900752377
Misija:

Udruženje CRVENA afirmira postojeće i kreira nove slobodne prostore za kulturno umjetničko stvaralaštvo u Bosni I Hercegovini i svijetu.


Vizija:

Društvene promjene kroz afirmaciju nezavisne kulture I umjetnosti na principima aktivizma, feminizma, ekologije, individualizma I solidarnosti.


Ciljna grupa:
  • studenti/ce
  • nezaposleni mladi
  • manjinske grupe mladih
  • nešto drugo

Plaćaju li mladi obuke koje pohađuju?:
  • Ne

Ko održava obuke koje nudite?:
  • volonteri/ke

Dob polaznika/ca:
  • 16 – 20
  • 21 – 25
  • 26 – 30
  • preko 30 godina

Dodano: 2011-12-30 04:38:44 ; Zadnja izmjena: 2012-01-31 09:23:07 ;   

Korisnički meniPodršku ovom projektu pruža Grad Sarajevo što ukazuje na spremnost Grada i njegovih institucija da unaprijedi i intenzivira saradnju sa civilnim društvom u cilju jačanja lokalne samouprave i sudjelovanja građana/ki u vršenju poslova od javnog značaja.

 
Projekat finansira Evropska unija

Ministarstvo pravde
Bosne i Hercegovine

Empowered lives.
Resilient nations
.

Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Ovaj projekt se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije II – LOD II“ koji finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 1,5 miliona eura, a u saradnji sa Gradom Sarajevo.