Početna      Pretraga      Dodaj organizaciju      O nama      Kontakt  

Početna Rodna ravnopravnost Trening i konsalting organizacija Izbor Plus

Trening i konsalting organizacija Izbor Plus

Trening i konsalting organizacija Izbor Plus
Oblasti ponude neformalnog obrazovanja:
Projektno upravljanje | Volonterski rad | Ljudska prava, ženska ljudska prava i demokratija | Interpersonalne vještine, lični razvoj i osnaživanje | Politika prema mladima | Timski rad | Rodna ravnopravnost | Poduzetništvo
Općina: Novo Sarajevo
Adresa: Envera Šehovića 44
Kontaktna osoba: Elmida Sarić
Email kontaktne osobe: izborplus@izborplus.ba
Telefon: 033711000
Fax: 033711001
Web adresa: www.izborplus.ba
Kontaktna društvena mreža: www.facebook.com/pages/Trening-i-konsalting-organizacija-Izbor-Plus/180822378627506
Misija: Misija organizacije je izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva i stvaranje uslova za njihov samodrživi razvoj.
Ko održava obuke koje nudite?:
  • uposlenici/e organizacije

Dodano: 2012-02-01 06:48:05 ; Zadnja izmjena: 2012-02-17 07:28:09 ;   

Korisnički meniPodršku ovom projektu pruža Grad Sarajevo što ukazuje na spremnost Grada i njegovih institucija da unaprijedi i intenzivira saradnju sa civilnim društvom u cilju jačanja lokalne samouprave i sudjelovanja građana/ki u vršenju poslova od javnog značaja.

 
Projekat finansira Evropska unija

Ministarstvo pravde
Bosne i Hercegovine

Empowered lives.
Resilient nations
.

Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Ovaj projekt se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije II – LOD II“ koji finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 1,5 miliona eura, a u saradnji sa Gradom Sarajevo.