Početna      Pretraga      Dodaj organizaciju      O nama      Kontakt  

Početna Rodna ravnopravnost Prava za sve

Prava za sve

Prava za sve
Oblasti ponude neformalnog obrazovanja:
Ljudska prava, ženska ljudska prava i demokratija | Rodna ravnopravnost
Općina: Stari Grad Sarajevo
Adresa: Mula Mustafe Bašeskije 12/II
Kontaktna osoba: Arijana Ćatović
Email kontaktne osobe: arijana.c@open.net.ba
Telefon: 033203070
Fax: 033200736
Web adresa: www.rightsforall.ba
Kontaktna društvena mreža: -
Misija:

Naša misija je:
• zahtijevanje odgovornosti vlade za poštovanjem, zaštitom i ostvarenjem ljudskih prava svih građana i građanki BiH
• traženje pravde za žrtve kršenja ljudskih prava
• promoviranje jednakih mogućnosti za sve, bez obzira na spol ili rod, onesposobljenje, rasu ili status manjine, ili bilo koju drugu razliku
• podržavanje razvoja vještina i osnaživanje isključenih grupa i zajednica.


Vizija:

Vizija udruženja Prava za sve je stvaranje pravednog i demokratskog društva zasnovanog na principima ljudskih prava. Vjerujemo da snage koje doprinose korjenitim i održivim promjenama moraju proizaći iz samog drustva i stoga Prava za sve djeluje u partnerstvu sa drugim organizacijama koje dijele našu viziju na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou.


Ciljna grupa:
  • nešto drugo

Plaćaju li mladi obuke koje pohađuju?:
  • Ne

Ko održava obuke koje nudite?:
  • uposlenici/e organizacije
  • eksterni saradnici/e

Dob polaznika/ca:
  • 21 – 25
  • 26 – 30
  • preko 30 godina

Dodano: 2012-01-10 05:34:45 ; Zadnja izmjena: 2012-01-31 09:32:05 ;   

Korisnički meniPodršku ovom projektu pruža Grad Sarajevo što ukazuje na spremnost Grada i njegovih institucija da unaprijedi i intenzivira saradnju sa civilnim društvom u cilju jačanja lokalne samouprave i sudjelovanja građana/ki u vršenju poslova od javnog značaja.

 
Projekat finansira Evropska unija

Ministarstvo pravde
Bosne i Hercegovine

Empowered lives.
Resilient nations
.

Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Ovaj projekt se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije II – LOD II“ koji finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 1,5 miliona eura, a u saradnji sa Gradom Sarajevo.