Početna      Pretraga      Dodaj organizaciju      O nama      Kontakt  

Početna Ljudska prava, ženska ljudska prava i demokratija NVO Naša djeca

NVO Naša djeca

NVO Naša djeca
Oblasti ponude neformalnog obrazovanja:
Ljudska prava, ženska ljudska prava i demokratija | Interpersonalne vještine, lični razvoj i osnaživanje
Općina: Novo Sarajevo
Adresa: Behdžeta Mutevelića 73
Kontaktna osoba: Zehra Salman
Email kontaktne osobe: n.djeca@bih.net.ba
Telefon: 033657012
Fax: 033657013
Web adresa: www.nasadjeca.ba
Kontaktna društvena mreža: -
Misija:

Misija djelovanja Humanitarne organizacije "Naša djeca" je da različitim projektima doprinese procesima poštivanja i ostvarivanja dječijih prava kako bi se izbjegla diskriminacija djece, ostvarili najbolji interesi djeteta ostvarilo urodjeno pravo djeteta na život, te pravo djece da se njihov glas čuje, što su osnovni principi Konvencije o pravima djeteta na čemu Organizacija bazira svoje programsko djelovanje.


Vizija:

Edukacijom djece i odraslih, kroz praktičan rad uz učešće djece i saradnjom sa lokalnom zajednicom, institucijama društva, porodicama i pojedincima, razviče se bolja svijest i kultura o poštivanju prava djeteta.


Ciljna grupa:
  • školarci (osnovna i srednja škola)

Plaćaju li mladi obuke koje pohađuju?:
  • Ne

Ko održava obuke koje nudite?:
  • uposlenici/e organizacije
  • eksterni saradnici/e
  • volonteri/ke

Dob polaznika/ca:
  • do 15 godina

Obuke koje nudi organizacija:

Edukacija djece o pravima djeteta
Nakon obuke učesnici će:
- biti upoznati sa Konvencijom o pravima djeteta
- biti u stanju da prepoznaju oblike kršenja dječijih prava
- biti osnaženi da poduzimaju aktivnosti za otklanjanje oblika kršenja prava u svojoj školi, porodici i zajednici


Edukacija odraslih o pravima djeteta
Nakon obuke učesnici će:
- biti upoznati sa Konvencijom o pravima djeteta
- biti u stanju da prepoznaju oblike kršenja dječijih prava
- pratiti ostvarivanje dječijih prava
- biti osposobljeni za izradu planova za djecu
- biti osnaženi da poduzimaju aktivnosti za otklanjanje oblika kršenja prava u sredini gdje rade i žive


Napomene organizacije:

Obuka u segmentu prava djeteta se pruža korisnicima u okviru projekata koje organizacija obezbjedi i finansijskih sredstava koje samostalno namakne.


Dodano: 2012-01-12 05:52:29 ; Zadnja izmjena: 2012-01-18 04:41:06 ;   

Korisnički meniPodršku ovom projektu pruža Grad Sarajevo što ukazuje na spremnost Grada i njegovih institucija da unaprijedi i intenzivira saradnju sa civilnim društvom u cilju jačanja lokalne samouprave i sudjelovanja građana/ki u vršenju poslova od javnog značaja.

 
Projekat finansira Evropska unija

Ministarstvo pravde
Bosne i Hercegovine

Empowered lives.
Resilient nations
.

Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Ovaj projekt se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije II – LOD II“ koji finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 1,5 miliona eura, a u saradnji sa Gradom Sarajevo.